Bạt Ngoài trời 2471-L200

Mã sản phẩm: 2471-L200
Quy Cách Sản Phẩm: 1.52m x 80m
Trọng Lượng:
Kỹ Thuật Sợi:
Dày : 

Mục đích sử dụng:  lều bạt, mái hiên, mái che chống mưa.