Bạt Ngoài trời MSTR038 – 12

Mã sản phẩm: MSTR038 – 12
Quy Cách Sản Phẩm: 1.52m x 80m
Trọng Lượng: 500GSM
Kỹ Thuật Sợi:  Quy cách 450×450, Mật độ 12×12/INCH
Dày : 0.38 mm

Mục đích sử dụng:  lều bạt, mái hiên, mái che chống mưa.