Bạt Xe Tải 0.50 Xanh Đen

Mã sản phẩm: 0.50 xanh đen
Quy Cách Sản Phẩm: 1.52m x 50m
Trọng Lượng:
Kỹ Thuật Sợi:
Dày : 0.50 mm

Mục đích sử dụng: Bạt xe tải…

 

Categories: ,